top of page

התשלום התקבל בתודה.

 לצורך השלמת ההזמנה, נא הזן שוב את כתובת המייל עימה ביצעת את ההזמנה, והעלה לכאן את קבצי התמונה המיועדים להדפסה.בכל שאלה, ניתן לפנות למשרדינו - אל אסף 054-4257460  |  לימור: 054-4257506.

bottom of page