top of page

תקנון האתר ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר אולפני אסף בע"מ האתר הינו חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. אנו שמחים על בחירתך אך לפני התחלת הזמנה עלייך לקרוא את התקנון.

בעלת האתר הנה חברת אולפני אסף בע"מ.

המכירות באתר מנוהלות על-ידי אולפני אסף בע"מ.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1.פרטים אישיים

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים : שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים אולפני אסף בע"מ.

פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים מועברים ומוצפנים אל  חברת כרטיסי האשראי ואינם נשמרים לאחר ביצוע הסליקה.

כמו כן החברה רשאית להעביר את פרטי הלקוח במקרים הבאים:

 • העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב.

 • העברת פרטי הלקוח (שם, כתובת ומס` טלפון) לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

2. המוצרים המוצעים

המוצרים המוצעים באתר, מלווים במפרט וניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע.

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר בפועל.

 3. תנאים נוספים

 • לקוח יוכל לבטל את הזמנתו אך ורק בתוך 24 שעות מרגע ההזמנה וכל עוד המוצר לא ירד לדפוס. במקרה כזה יקבל המשתמש את מלוא כספו בחזרה.

 • ביטול הזמנה לאחר 24 שעות מרגע ההזמנה כאשר המוצר ירד לדפוס וטרם נשלח לכתובתו של הלקוח. הלקוח יוכל לבחור בין קבלת ההזמנה במלואה כפי שהוזמנה במקור או קבלת החזר כספי של הסכום ששולם עבור ההדפסה בלבד.

 • לאחר שההזמנה נשלחה לכתובת המשתמש לא ניתן לבטלה.

 • הלקוח יוכל להחזיר מוצר פגום בתוך שבועיים ממועד אספקתו בצרוף תאור הפגם וחשבונית. במידה וחברת אולפני אסף בע"מ  תמצא שאכן המוצר פגום שלא נפגם באחריות הלקוח מרגע פתיחת האריזה יוחזר ללקוח מלוא כספו.

 • באחריות הלקוח לבדוק את איכות הקובץ לפני מתן אישור להדפסה.

 • לאחר אישור גרפיקה של הלקוח לא ניתן לבטל עסקה.

 • לא תתאפשר ביטול עסקה לאחר שחלפו 14 ימים מיום הרכישה.

 • חברת אולפני אסף לא תהא אחראית לטעויות בעסקה שנובעות מהזנת פרטים שגויים למערכת.

 • המחירים אינם כוללים משלוח אשר יחויב בנפרד אלא עם צוין אחרת באופן מפורש.

 • משתמש באתר ו/או בתוכנה ו/או המעביר חומרים לצורך הדפסה מצהיר ומתחייב כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין בחומר המועלה על ידו לאתר ו/או לתוכנה ו/או שקיבל אישור מבעל הזכויות לעשות בהם שימוש כחוק. 

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאית חברת אולפני אסף בע"מ להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

bottom of page